Nyomástartóedény-gépész tanfolyam: Felnőttképzés, szakmai tanfolyamok, nyelvtanfolyamok, nyelvvizsgák, informatikai tanfolyamok, gazdasági tanfolyamok, vállalati tanfolyamok, továbbképzések, tréningek, kihelyezett tanfolyamok
ioszia logo

Nyomástartóedény-gépész tanfolyam

bgareworksbanner
PCB javítás és BGA átmunkálás, javítás! Vizsgálat, eltávolítás, kiforrasztás, csere, beültetés, mentés, tesztelés, stb.
Költséghatékony megoldás!


Kőolaj és vegyipari géprendszer üzemeltetője képzés
OKJ azonosító:  52 524 01 0100 31 01

Tartalom:
1228-06 Vegyipari alapmodul feladatok
2047-06 Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok
2063-06 Nyomástartóedény-gépész feladatok
2064-06 Kiegészítő követelménymodul: Nyomástartóedény-gépészek részére a Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője szakképesítéshez

A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

 • Átveszi és megtervezi a munkafolyamatokat
 • Előkészíti a gyártási munkafolyamatot
 • Beállítja, beállíttatja a technológiai utasításban előírt paramétereket, kezeli a számítógépes programokat
 • Előkészíti, előkészítteti a munkavégzéshez szükséges alapanyagokat
 • A technológiai előírás szerint legyártja, legyártatja a terméket
 • Mintát vesz, vetet a minőségellenőrzéshez
 • Dokumentációs feladatokat végez
 • Az adott terület minőségi politikájának megfelelően dolgozik
 • Meggyőződik a munkavédelmi eszközök meglétéről és használhatóságáról
 • Oktatásokon, továbbképzéseken vesz részt


A képzés során megszerezhető szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
1228-06 Vegyipari alapmodul feladatok

A képzés során megszerezhető szakmai követelménymodul tartalma:

Feladatprofil:

 • Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
 • Elvégzi, elvégezteti a berendezések és azok környezetének tisztítását
 • Napi karbantartási feladatokat lát el (kijavítja az esetlegesen felmerülő rendellenességeket)
 • Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész-és késztermékeket
 • Az előírásoknak megfelelően kezeli, kezelteti a keletkezett hulladékot
 • Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
 • Dokumentálja a gyártási folyamatot
 • Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
 • Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
 • Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági,biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
 • Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
 • Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában
 • Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon és szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
 • Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát


A képzés során megszerezhető szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2047-06 Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője és vegyipari technikus feladatok

A képzés során megszerezhető szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Előkészít(tet)i a munkavégzéshez szükséges berendezéseket
 • Ellenőrzi, ellenőrizteti az alapanyagok mennyiségét és minőségét
 • A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket (tömeg, térfogat stb.)
 • Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket (oldás, szitálás, homogenizálás stb.) az előírt paraméterek beállításával
 • A technológiai előírás szerint beadagolja, beadagoltatja a komponenseket
 • Felügyeli és irányítja a kémiai, fizikai kémiai folyamatokat
 • Kezeli, kezelteti a folyamatirányítás eszközeit, alkalmazza a számítógépes folyamatirányító programokat
 • Biztosítja és az előírásoknak megfelelően használja, használtatja a védőeszközöket
 • A végtermék elkészülte után a technológiai utasítások alapján leállítja, leállíttatja a berendezéseket
 • Mintát vesz, vetet a gyártásközi minőségellenőrzéshez, és elvégzi vagy elvégezteti az ellenőrzést
 • Mintát vesz, vetet a végtermék minősítő vizsgálatához
 • Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
 • Kiválasztja a feladat elvégzéséhez szükséges kezelőszemélyzetet
 • Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagokat, mennyiségeket
 • Ellenőrzi a berendezéseken található szerelvényeket
 • Ellenőrzi a berendezéseket kiszolgáló segédberendezéseket
 • Keverőkkel ellátott berendezések esetén ellenőrzi a hajtóműveket
 • Meggyőződik a gépek üzemeltetéséhez szükséges energiák meglétéről
 • Ellenőrzi és biztosítja a folyamatirányító rendszerek zavartalan működését
 • A technológiai előírás paraméterei szerint (pl. fűtés, hűtés, nyomás, fordulatszám, pH, koncentráció) végzi a gyártást
 • Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek, segédberendezések, mechanikai műveleti-, valamint a hőátadással kapcsolatos
 • készülékek) működését
 • Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét (hőmérséklet, nyomás, nedvesség, szín, illat, állag stb.)
 • Szervezi és irányítja a munkahelyi ügyviteli rend alapján a hozzá beosztott személyeket
 • A technológiában előírt utasítás szerint a készterméket előírt módon csomagol(tat)ja és tárol(tat)ja
 • A mintákat az előírás szerinti jelölésekkel látja el
 • Dokumentálja a technológiai berendezések, gépek üzemidejét, műszaki állapotát
 • A dokumentációk alapján napi elszámolást, anyag- és energiamérleget készít
 • A dokumentációk alapján elkészíti az üzemmenet statisztikai adatait
 • Dokumentálja a felügyelete alá tartozó termelő egység, valamint a hozzá tartozó mérőés irányítóműszerek karbantartási ütemtervét és eszközigényét
 • Meggyőződik a biztonsági/mentesítő berendezések működőképességéről
 • Értesít és információt nyújt a vészhelyzet körülményeiről


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2063-06 Nyomástartóedény-gépész feladatok

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Meggyőződik a munkahely általános biztonsági állapotáról
 • Elvégzi, elvégezteti a berendezések és környezetének tisztítását
 • Napi karbantartási feladatokat lát el (kijavítja a felmerülő rendellenességeket)
 • Az előírások szerint szállítja és tárolja a felhasznált és legyártott anyagokat, félkész és késztermékeket
 • Az előírásoknak megfelelően kezeli, kezelteti a keletkezett hulladékot
 • Biztosítja a technológiai utasítás szerint a gyártás biztonságát
 • Dokumentálja a gyártási folyamatot
 • Dokumentálja és ellenőrzi a berendezések biztonságos működését
 • Betartja a minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer előírásait
 • Betartja és felügyeli a foglalkozás-egészségügyi, munkabiztonsági, biztonságtechnikai, tűzvédelmi és környezetvédelmi előírásokat
 • Rendkívüli helyzeteket észlel, kezel, szükség esetén részt vesz azok elhárításában
 • Vészhelyzetben intézkedik a felügyelete alá tartozó termelő rendszer vagy gépek biztonságos leállításáról, közreműködik a biztonsági és vagyonvédelmi intézkedési terv végrehajtásában
 • Szükség esetén alkalmazza a korszerű elsősegélynyújtás gyakorlatát
 • Részt vesz a minőségbiztosítási, biztonságtechnikai, környezetvédelmi, egészségvédelmi, tűzvédelmi oktatásokon, szükségszerűen vizsgát is tesz azokból
 • Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket, eszközöket
 • Meghatározza a gyártáshoz szükséges anyagokat, mennyiségeket
 • Ellenőrzi a berendezéseken található szerelvényeket
 • Ellenőrzi a berendezéseket kiszolgáló segédberendezéseket
 • Meggyőződik a gépek üzemeltetéséhez szükséges energiák meglétéről
 • Ellenőrzi és biztosítja a folyamatirányító rendszerek zavartalan működését
 • Biztosítja és felügyeli a gyártáshoz szükséges berendezések (gyártó készülékek, segédberendezések, mechanikai műveleti-, valamint a hőátadással kapcsolatos készülékek) működését
 • Dokumentálja a technológiai berendezések, gépek üzemidejét, műszaki állapotát
 • Dokumentálja a felügyelete alá tartozó termelő egység, valamint a hozzá tartozó mérő- és irányítóműszerek karbantartási ütemtervét és eszközigényét
 • Meggyőződik a biztonsági/mentesítő berendezések működőképességéről
 • Értesít és információt nyújt a vészhelyzet körülményeiről
 • Előkészít(tet)i a munkavégzéshez szükséges berendezéseket
 • Felügyeli és irányítja a kémiai, fizikai kémiai folyamatokat
 • Kezeli, kezelteti a folyamatirányítás eszközeit, alkalmazza a számítógépes folyamatirányító programokat
 • Biztosítja és az előírásoknak megfelelően használja, használtatja a védőeszközöket


A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése:
2064-06 Kiegészítő követelménymodul Nyomástartóedény-gépészek részére a Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője szakképesítéshez

A szakmai követelménymodul tartalma:
Feladatprofil:

 • Kiválasztja a feladat elvégzéséhez szükséges kezelőszemélyzetet
 • Keverőkkel ellátott berendezések esetén ellenőrzi a hajtóműveket
 • A technológiai előírás paraméterei szerint (pl. fűtés, hűtés, nyomás, fordulatszám, pH, koncentráció) végzi a gyártást
 • Folyamatosan ellenőrzi a gyártás menetét (hőmérséklet, nyomás, nedvesség, szín, illat, állag stb.)
 • Szervezi és irányítja a munkahelyi ügyviteli rend alapján a hozzá beosztott személyeket
 • A technológiában előírt utasítás szerint a készterméket előírt módon csomagol(tat)ja és tárol(tat)ja
 • A mintákat az előírás szerinti jelölésekkel látja el
 • A dokumentációk alapján napi elszámolást, anyag- és energiamérleget készít
 • A dokumentációk alapján elkészíti az üzemmenet statisztikai adatait
 • Ellenőrzi, ellenőrizteti az alapanyagok mennyiségét és minőségét
 • A technológiai utasításnak megfelelően kiméri, kiméreti az előírt anyagmennyiségeket (tömeg, térfogat stb.)
 • Elvégzi, elvégezteti a szükséges beadagolás előtti műveleteket (oldás, szitálás, homogenizálás stb.) az előírt paraméterek beállításával
 • A technológiai előírás szerint beadagolja, beadagoltatja a komponenseket
 • A végtermék elkészülte után a technológiai utasítások alapján leállítja, leállíttatja a berendezéseket
 • Mintát vesz, vetet a gyártásközi minőségellenőrzéshez, és elvégzi vagy elvégezteti az ellenőrzést
 • Mintát vesz, vetet a végtermék minősítő vizsgálatához

Álláshirdetés!
10 éve működő felnőttképzési intézmény jó kereseti lehetőséggel keres megfelelő iskolai végzettséggel és legalább 2 éves szakmai tapasztalattal rendelkező, munkájára igényes munkatársakat az alábbi munkakörök betöltéséhez:
 • angol és német nyelvtanár
 • informatika tanár
Fényképes Europass önéletrajzokat a palyazat@ioszia.hu e-mail címre várjuk!

Tanfolyamok, képzések GyöngyösönSzakmai képzések Nyelvi képzések Vállalati képzések Mestergazda program Oktatási szolgáltatások

Felnőttképzés: Miskolcon, Egerben, Gyöngyösön, Salgótarjánban, Hatvanban, Jászberényben, Gödöllőn, Mezőkövesden, Füzesabonyban, Szolnokon, Hevesen és az Észak-magyarországi régióban

Tanfolyamok városok szerint ABC sorrendben

Tanfolyamok, képzések Balassagyarmaton   | Tanfolyamok, képzések Egerben   | Tanfolyamok, képzések Füzesabonyban   | Tanfolyamok, képzések Gyöngyösön   | Tanfolyamok, képzések Hatvanban   | Tanfolyamok, képzések Jászberényben   | Tanfolyamok, képzések Mezőkövesden   | Tanfolyamok, képzések Miskolcon   | Tanfolyamok, képzések Pásztón   | Tanfolyamok, képzések Salgótarjánban  

Kiemelt képzések és tanfolyamok

Angol nyelvtanfolyam, vizsgafelkészítés | Biztonsági őr tanfolyam | Kereskedő boltvezető tanfolyam | Emelt szintű Office használata az irodában tanfolyam | Mérlegképes könyvelő tanfolyam | Munkavédelmi technikus tanfolyam | Német nyelvtanfolyam, vizsgafelkészítés Óvodai dajka tanfolyam | Pénzügyi - számviteli ügyintéző tanfolyam | Számítógéprendszer karbantartó tanfolyam | Szociális gondozó, -ápoló Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam | Tűzvédelmi előadó tanfolyam | Vendéglátó eladó tanfolyam |

IOSZIA Oktató Központ - Akkreditált Felnőttképzési Intézmény                                                                                                CSS Valid  |  HTML Valid

Nyomástartóedény-gépész tanfolyam